Het bestuur heeft beleid geformuleerd betreffende een schorsing of verwijdering van leerlingen die onhanteerbaar zijn of ontoelaatbaar gedrag vertonen, waardoor het voor de school bijzonder moeilijk wordt om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind en/of van andere kinderen. Uiteraard is daarbij de wettelijke regelgeving in acht genomen.

Onder ontoelaatbaar gedrag dat in aanmerking kan komen voor time-out, schorsing of verwijdering, rekenen wij:

  • het herhaaldelijk niet willen luisteren
  • het herhaaldelijk weigeren deel te nemen aan activiteiten
  • het herhaaldelijk een grote mond hebben of brutaal zijn
  • het herhaaldelijk te laat komen op school
  • het (herhaaldelijk) beledigen, vloeken, schelden en bedreigen
  • het (herhaaldelijk) slaan, schoppen, vechten of het vertonen van andere vormen van agressief gedrag
  • het (herhaaldelijk) vertonen van pestgedrag
  • het (herhaaldelijk) vertonen van gedrag dat vandalisme/ vernielingen tot gevolg heeft
  • het (herhaaldelijk) plegen van diefstal

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde