De school staat uiteraard niet op zichzelf: onze school werkt regelmatig samen met externe experts en andere scholen en instellingen. We willen hier enkele noemen.

GGD/Jeugdgezondheidszorg op school

De jeugdgezondheidszorg op scholen – uitgevoerd door de GGD – stelt zich ten doel het opsporen, bestrijden en voorkomen van factoren die een goede groei en ontwikkeling van de jeugd kunnen verstoren. Naast een telefonisch spreekuur doet de GGD preventief onderzoek bij kinderen in de groepen 2 en 7. Bij leerlingen uit groep 2 wordt een preventief onderzoek gedaan op gehoor- en gezichtsvermogen door de doktersassistente. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders vullen een vragenlijst in. Bij de andere onderzoeken zijn de ouders niet aanwezig. In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. In groep 7 krijgen ouders opnieuw een vragenlijst. Op die lijst kunt u als ouder/verzorger aangeven of u een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD op prijs stelt. Voor kinderen uit alle groepen is verder op indicatie of verzoek extra aandacht of onderzoek mogelijk.

Logopedist
Er komt regelmatig een logopedist(e) bij ons op school. In de eerste helft van het schooljaar worden alle leerlingen uit groep 2 uitgenodigd voor een kort logopedisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken hoe het kind op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor functioneert. Ook andere leerlingen kunnen schriftelijk of telefonisch door de ouders of school worden aangemeld voor logopedisch onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek wordt bekeken of behandeling nodig is. De logopediste zorgt in dit geval in overleg met de ouders voor verwijzing naar een zelfstandige logopedist.

Samenwerkingverband 20.01
Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband 20.01. Alle scholen uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vallen hieronder. Om alle leerlingen een passende plek te bieden gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. Binnen het grote samenwerkingsverband zijn nog weer 4 subregio´s samengesteld. Onze school valt onder de subregio Noord.

Basisscholen in Winsum
Tenminste twee keer per jaar overleggen de directeuren van de basisscholen in Winsum met elkaar over gezamenlijke activiteiten (zoals sportdag en verkeersexamen) en onderwerpen die alle scholen in Winsum aangaan.

Voortgezet onderwijs
Veel kinderen van onze school gaan, als ze de school verlaten, naar het Gomarus College te Groningen. Deze school verzorgt elk jaar voorlichting over de verschillende vormen van onderwijs die zij biedt. Dat gebeurt meestal in de maand november. Onze school stelt bij het verlaten van de school een onderwijskundig verslag voor alle leerlingen op. Deze worden naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs opgestuurd.

Gereformeerde Hogeschool en Menso Alting
De Gereformeerde Hogeschool Zwolle en het Menso Alting College in Groningen maken gebruik van onze school om stagiaires te plaatsen. Ook tijdens het komende cursusjaar verwachten we weer een aantal studenten, dat gedurende meerdere weken in diverse klassen praktijkervaring zal opdoen.

Noorderbasis
Op diverse terreinen werkt gbs De Wierde samen met het andere gereformeerde schoolbestuur in het Noorden: NoorderBasis.

PO-raad, Lvgs en Verus
Onze school is lid van diverse verenigingen van schoolbesturen: de PO-raad, de Landelijke Vereniging Gereformeerde Scholen en Verus (vereniging van christelijke scholen). In diverse netwerkbijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde