Vrijwillige ouderbijdrage
De school int een vrijwillige (dus niet verplichte) ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten gefinancierd, waarvoor geen rijksvergoeding bestaat:

– schoolreisjes
– kamp
– sinterklaasviering
– traktaties tijdens allerlei vieringen
– projectweken en projectavond
– uitgaven die met de identiteit te maken hebben

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, is voor het schooljaar 2018/2019 als volgt vastgesteld:
– 1 kind 30 euro
– 2 kinderen 45 euro
– 3 of meer kinderen 55 euro

Lidmaatschap schoolvereniging
Omdat we betrokkenheid van ouders bij de school heel belangrijk vinden, streven we ernaar dat zoveel mogelijk ouders lid zijn van de schoolvereniging. Ouders die lid zijn van de schoolvereniging betalen een jaarlijkse contributie. De contributie voor het lidmaatschap van de schoolvereniging bedraagt 35 euro per jaar.

Eenmaal per jaar ontvangen ouders/verzorgers en leden een factuur van de te betalen gelden. De peildatum is 1 maart.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde