Het is ons streven op school om alle kinderen de kans te geven hun talenten optimaal te ontwikkelen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook sociaal emotioneel terrein en op andere interessegebieden, zoals sport, natuur, muziek, kunst, enz. We willen graag een passend aanbod voor ieder kind, waarbij alle talenten van kinderen worden gewaardeerd en ontwikkeld! De komende schooljaren werken we toe naar verschillende talentgroepen.

De afgelopen jaren werkten we op school al met een Plusgroep en later ook met een Leren Leren groep voor kinderen die op cognitief gebied meer aankunnen dan ze in de klas krijgen aangeboden of laten zien. Deze groepen zijn niet alleen gestart om deze kinderen meer uitdaging te bieden, maar ook omdat deze kinderen in het reguliere onderwijs dikwijls vastlopen. We zien bij wat complexere denkers vaak dat ze executieve functies minder goed ontwikkelen of juist faalangstig worden doordat ze minder ervaring hebben met het ‘niet kunnen’. De extra begeleiding is dus ook een vorm van zorg. Voor de complexere denkers zijn er komend schooljaar twee groepen voor kinderen in respectievelijk groep 3-5 en 6-8. Daarnaast hopen we een start te maken met nieuwe talentgroepen op andere terreinen.

Terug naar het overzicht

© 2022 GBS de Wierde