Het is ons streven op school om alle kinderen de kans te geven hun talenten optimaal te ontwikkelen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook sociaal emotioneel terrein en op andere interessegebieden, zoals sport, natuur, muziek, kunst, enz. We willen graag een passend aanbod voor ieder kind, waarbij alle talenten van kinderen worden gewaardeerd en ontwikkeld!

Al langere tijd hebben we op school een talentgroep voor leerlingen die cognitief sterk zijn. We zien bij wat complexere denkers regelmatig dat ze executieve functies minder goed ontwikkelen of juist faalangstig worden doordat ze minder ervaring hebben met het ‘niet kunnen’. De extra begeleiding is dus ook een vorm van zorg.
Deze groep Breinbrekers geeft plek aan maximaal 10 leerlingen van groep 3 – ongeveer groep 6. In overleg met ouders en leerkrachten wordt bekeken of de ondersteuning vanuit de Breinbrekers kan voorzien in de onderwijsbehoeften van een leerling.

Sinds enkele jaren hebben we op school een talentgroep hout en een talentgroep tuin. We zien op school leerlingen die graag met hun handen bezig zijn en waarbij ‘de hele dag’ zittend werken soms een uitdaging is. Door af en toe een uurtje in de tuin aan het werk te zijn of iets moois te maken van hout bieden we een break in het reguliere aanbod.
Kinderen hebben zo meer de kans die dingen te doen waar ze goed in zijn en van genieten.
Het is ons streven om in het schooljaar 2022/2023 het aanbod in deze talentgroepen meer te koppelen aan de doelen zodat er ook onderdelen van het reguliere programma kunnen worden overgeslagen omdat die een plek krijgen in de talentgroep.

Voor kinderen die uitdagingen hebben als het gaat om het leren of soms wat extra ondersteuning nodig hebben als het gaat om hun welbevinden hebben we sinds 2 jaar nu ook een talentgroep zorg & welzijn. Het aanbod in deze groep varieert van koken, huishoudelijke activiteiten, EHBO en het organiseren van activiteiten voor anderen.
Uitgangspunt hierbij zijn de doelen die voorlopen op de doelen die worden aangeboden op het VO in de richting Pro/Basis/Kader Zorg & Welzijn.

Op vrijdagmiddag is onze Talentmiddag voor alle leerlingen van groep 5 – 8. De kinderen volgen 4 keer een oriëntatie blok van 2 bijeenkomsten en kiezen daarna een verdiepingsblok van dat onderwerp wat hen zelf interesseert.
We werken met de volgende onderdelen: Techniek, ICT, expressie, creëren, koken, natuur en denken.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde