Onze school heeft beleid opgesteld om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Dit beleid vindt u hier.

Toestemming gebruik van foto- en beeldmateriaal
We laten ouders en anderen graag zien wat de kinderen bij ons op school doen. Bijvoorbeeld door middel van foto’s in Parro, in de nieuwsbrief, de schoolgids of op de website. Van groep 8 wordt ieder jaar een afscheidsfoto gemaakt. Soms wordt in verband met zorg en begeleiding of voor onderwijsverbetering een video-opname van de de klas of van individuele leerlingen gemaakt. Om deze beelden te mogen gebruiken hebben we wel uw toestemming nodig. Alle ouders wordt daarom gevraagd een formulier in te vullen en te ondertekenen waarop ze aangeven voor welk gebruik ze wel/geen toestemming geven.

Uw gegevens in de schoolgidsbijlage
Een school is een gemeenschap. Een gemeenschap kan alleen goed functioneren als mensen in die gemeenschap elkaar weten te vinden. Daarom verstrekken wij ieder schooljaar een bijlage aan alle betrokkenen bij de school met daarin de groepsindeling en contactgegevens van de kinderen en andere bij de school betrokken personen en instanties. Dit is een handig naslagwerk voor alle betrokkenen bij de school. Op het toestemmingsformulier waarop u ook uw wensen kenbaar maakt voor het gebruik van fotomateriaal van uw kind, kunt u ook aangeven of u akkoord gaat met het opnemen van de gegevens van uw kind in de schoolgidsbijlage. Wel is het goed om te weten dan als u niet wilt dat uw gegevens in de bijlage worden opgenomen, u de bijlage ook niet ontvangt.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde