Nieuwe schooltijden in het nieuwe schooljaar!
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn de schooltijden veranderd. We draaien nu met een rooster met vijf gelijke dagen, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven. De lestijden zijn dan van 8.30 tot 14.15 uur. Uitzondering hierop is de vrijdag. Dan zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Inloop
Om 8.30 uur begint de school en verwachten we alle kinderen in de klas. Om de overgang van thuis naar school goed te laten verlopen, mogen ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4 hun kind voor 8.30 uur zelf in de klas brengen. Tot 8.45 uur kunt u met uw kind iets ondernemen in de groep. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 blijven buiten tot de bel (om 8.25 uur) gaat. Bij slecht weer gaan ze wel gelijk naar binnen. Tussen 8.30 en 8.45 uur heeft u als ouder ook hier de mogelijkheid om binnen te lopen, zodat uw kind u kan laten zien waar hij/zij mee bezig is. In de bovenbouw geldt dit alleen op specifieke dagen. De leerkracht communiceert met ouders over de dagen waarop er inloop is.

De inlooptijd is gewoon schooltijd. Als u met de leerkracht wilt praten, verzoeken we hiervoor af te spreken op een ander moment. Als u andere ouders van de kinderen in de groep wilt spreken, vragen we u dit buiten het klaslokaal te doen, zodat de kinderen wel kunnen werken tijdens de inloop.

 

Terug naar het overzicht

© 2022 GBS de Wierde