Basisscholen in Nederland hebben ruimte om een eigen kleur te geven aan het onderwijs. Daardoor hebben ouders keuze uit verschillende vormen van onderwijs. Wel heeft de overheid kerndoelen geformuleerd voor het basisonderwijs. Deze beschrijven in algemene termen wat een kind bij het verlaten van de basisschool moet hebben geleerd. Wat deze kerndoelen zijn leest u in het Kerndoelenboekje van het Ministerie van OCW.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde