Je kind ziek melden / afmelden

Als je kind ziek is of om andere reden (bijvoorbeeld tandartsbezoek) niet naar school kan komen, verzoeken we je dit door te geven via het groepsgesprek in Parro waarin beide leerkrachten en de ouder(s) zitten.

Verlof aanvragen voor uw kind

Een kind is leerplichtig (vanaf 5 jaar). Dit betekent dat je kind buiten de schoolvakanties tijdens schooltijd op school verwacht wordt. Alleen in geval van ziekte of het bezoeken van een arts of specialist kun je volstaan met een Parro bericht aan de leerkrachten. Voor alle andere situaties moet je ruim van tevoren schriftelijk toestemming vragen.

De directie heeft de mogelijkheid om bij gewichtige omstandigheden verlof toe te kennen voor 1 tot maximaal 10 schooldagen per jaar. Dat verlof moet dan wel schriftelijk door de ouder(s)/verzorgers worden aangevraagd en door de directie worden verleend. Hierna lees je voor welke situaties je verlof kunt aanvragen.

Een verlofaanvraag kan worden gemaild naar j.gils@gbsdewierde.nl. Je ontvangt dan binnen enkele dagen per mail een reactie op je verzoek. Heb je ondanks deze informatie vragen naar aanleiding van deze informatie, loop gerust even binnen bij de directie, bel of mail even.

Voor welke omstandigheden kan verlof worden verleend?

• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen (indien er ver gereisd moet worden) anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij de schoolleider te worden ingediend.

Voor welke omstandigheden mag in elk geval geen verlof worden verleend?

• Familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis.

Specifieke aard van het beroep

Op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar.  Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde