Kanjerschool
Kinderen hebben voor hun groei en ontwikkeling een gezond en veilig klimaat nodig. Ieder kind is een uniek schepsel van God. We willen graag dat onze leerlingen zich geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen zoals ze zijn. Om dit concreet invulling te geven, gebruiken wij de Kanjertraining door de hele school. In alle groepen wordt de Kanjertraining ingezet om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en sociale personen. Kinderen leren met de training om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Ze leren plezierig en onplezierig gedrag bij zichzelf en bij anderen te herkennen en te benoemen. Ze leren hoe te reageren/handelen in situaties die onveilig voelen en hoe ze zelf kunnen werken aan herstel van vertrouwen. Bijvoorbeeld door niet alleen naar gedrag te kijken, maar op zoek te gaan naar intenties achter het gedrag van mensen. De Kanjertraining biedt voor ouders mooie handvatten in de opvoeding thuis. Daarom wordt de cursus ook regelmatig aan ouders aangeboden.

Met plezier naar school
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Merkt u dat dat bij uw kind niet het geval is, bespreek het dan met de leerkracht van uw kind. Heeft uw kind moeite met de lesstof of met de manier waarop deze wordt aangeboden? Of ligt de oorzaak meer op sociaal vlak? We proberen er samen achter te komen wat mogelijke oorzaken zijn en wat we samen kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw kind wél met plezier naar school gaat.

Vertrouwenspersonen voor leerlingen
Als een kind problemen ondervindt, thuis op of school, waarover hij of zij graag in vertrouwen met iemand op school wil praten, kan hij/zij terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen op onze school. De kinderen krijgen informatie in de klas en een folder over de rol van de vertrouwenspersoon en op welke manier ze met één van de twee vertrouwspersonen in contact kunnen treden. Op dit moment zijn Wim Jansen en Jacqueline van der Veen onze vertrouwenspersonen.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde