Welkom op De Wierde

Kinderen tot bloei laten komen door boeiend onderwijs te bieden in aansluiting op de christelijke opvoeding thuis. Dat is in één zin samengevat de missie van De Wierde. Op deze website hopen we u een beeld te geven van het onderwijs op onze school: hoe we werken en wat daarbij onze drijfveren zijn. Voor ouders van de school biedt de website bovendien veel praktische informatie. Heeft u nog vragen, aarzel niet ze te stellen. Loop gerust binnen of neem contact met ons op als u persoonlijk wilt kennismaken. U bent van harte welkom!

Actueel

Thema van deze periode

Iedere periode werken we over een bepaald thema. Soms werken we schoolbreed over hetzelfde thema, soms per twee groepen. Wil je weten over welk thema de groepen nu werken? Lees dan verder…

Agenda

17 mrt
Open middag
8 apr
Thema-afsluiting
14 apr
Schoolreis groep 1 t/m 4
3 jun
Sportdag Winsumer basisscholen groepen 5 en 6
4 jun
Sportdag Winsumer basisscholen groepen 7 en 8
5 jun
Sportdag groepen 3 en 4

Stage lopen op De Wierde?

Doe je de Pabo of volg je de opleiding onderwijsassistent en zoek je een stageplek?
Bij ons op school zijn met enige regelmaat stageplekken beschikbaar.

Ook kanjertraining voor ouders!

De Wierde is een Kanjerschool. In alle groepen wordt de Kanjertraining ingezet om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en sociale personen. Kinderen leren met de training om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Ze leren plezierig en onplezierig gedrag bij zichzelf en bij anderen te herkennen en te benoemen. Ze leren hoe te reageren/handelen in situaties die onveilig voelen en hoe ze zelf kunnen werken aan herstel van vertrouwen. Bijvoorbeeld door niet alleen naar gedrag te kijken, maar op zoek te gaan naar intenties achter het gedrag van mensen. De Kanjertraining biedt voor ouders mooie handvatten in de opvoeding thuis. Daarom wordt de cursus ook regelmatig aan ouders aangeboden.

Dit is ons team Kennismaken

© 2020 GBS de Wierde