Wat we écht belangrijk vinden in het onderwijs en de omgang met elkaar hebben we samengevat in vijf kernwaarden: eigenheid, verantwoordelijkheid/vertrouwen, openheid, nieuwsgierigheid en dienstbaarheid. Op school stimuleren we gedrag dat past bij deze waarden.

Eigenheid
• Ieder mens is uniek. Mooi dat we zo verschillend zijn! Als we elkaar niet goed begrijpen omdat we zo verschillend zijn, doen we ons best de ander te begrijpen. Elkaar uitlachen of pesten omdat we verschillend zijn past hier niet bij.

Verantwoordelijkheid & vertrouwen
• We gaan respectvol om met elkaar ook in ons taalgebruik. Vloeken en grove taal passen uiteraard niet bij een respectvolle omgang met God en je naaste.
• We houden rekening met wat de ander wel/niet prettig vindt.
• We voelen ons verantwoordelijk voor onze spullen, onze omgeving, de natuur en het milieu. We gaan dus zorgvuldig om met onze eigen spullen, die van een ander en die van school en we zorgen er samen voor dat de school en de omgeving netjes blijven. We ruimen daarom altijd onze eigen spullen op.
• We gaan zorgvuldig om met wat mensen ons in vertrouwen vertellen;
• We tonen respect voor elkaar, de leerkrachten en de schoolleiding. Voor het goed functioneren van de groep is het van belang dat leerlingen zijn/haar aanwijzingen opvolgen. Ben je het niet eens met de leerkracht, dan bespreek je dat met hem/haar in de pauze of na schooltijd.

Openheid
• Ruzies lossen we op; lukt het niet samen, dan vragen we er hulp bij;
• We zijn eerlijk tegen elkaar en geven elkaar feedback. We praten niet over maar met elkaar. Daarbij tonen we respect voor de ander en houden we rekening met de gevoelens van een ander.

Nieuwsgierigheid
• Nieuwsgierige vragen stellen mag. Laat je oordeel achterwege.

Dienstbaarheid
• We helpen elkaar. Niemand speelt de baas en niemand doet zielig.

Daarnaast hebben we ook hele praktische afspraken die bijdragen aan een goede gang van zaken op school, zoals:
– niet rennen in de school
– je jas en tas netjes op de kapstok hangen
– …

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde