De liedlijst van deze periode

Hier vindt u de Liedlijst voor deze periode: Liedlijst kerst- tot voorjaarsvakantie 2022

Thema van deze periode

Iedere periode werken we over een bepaald thema. Soms werken we schoolbreed over hetzelfde thema, … Continued

Ook kanjertraining voor ouders!

De Wierde is een Kanjerschool. In alle groepen wordt de Kanjertraining ingezet om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en sociale personen. Kinderen leren met de training om verantw...

© 2022 GBS de Wierde