Spelenderwijs

Spel neemt een grote plaats in in de wereld van jonge kinderen. Zo krijgen ze grip op de werkelijkheid. Ze oefenen voor ‘later’. Spel lokt taal uit en lezen, schrijven en rekenen. Maar ook rekening houden met elkaar, zelfstandigheid, samenwerken en opkomen voor jezelf kun je spelenderwijs leren. Voor spel is creativiteit nodig in denken en in handelen. Hoofd, hart en handen worden aangesproken. Met name in de onderbouw speelt spel een grote rol. We koppelen het leren zoveel mogelijk aan spel.

Zelf op onderzoek uit

Richting bovenbouw draait het steeds meer om het ‘willen leren om te weten’. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen kennis opdoen. Het spel wordt daarom steeds meer vervangen door het werken vanuit onderzoeksvragen. Die onderzoeksvragen komen voort uit de thema’s waarmee we werken. Die thema’s zijn, zoals eerder gemeld, vakoverstijgend. Dat betekent dat ze elementen bevatten uit allerlei vakgebieden (zie hierna). Daarnaast gebruiken we voor de vakgebieden rekenen, schrijven, spelling, begrijpend lezen, Engels en bewegingsonderwijs vaste lesmethodes.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde