Eigenaarschap en betrokkenheid vinden we belangrijk op gbs De Wierde, op alle niveaus: ouders, leerlingen én leerkrachten.

Partnerschap met ouders

Onze school is een school van ouders; ouders zijn altijd welkom in de school. Bij de weekopening iedere maandag en dagelijks tijdens de inloop zijn veel ouders in de school te vinden. We vinden het belangrijk dat ouders als eerst-verantwoordelijken betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Ouders zijn bij ons geen ‘klant’, maar partner in het onderwijs! Er zijn verder allerlei manieren om als ouder actief bij de school betrokken te zijn: als bestuurslid, lid van een werkgroep, of door een helpende hand te bieden bij extra klussen op school of uitstapjes.

Kinderen werken aan eigen doelen

In ons onderwijs proberen we een goede balans te vinden tussen bedoeling van de leerkracht en betekenis voor de leerling, zodat leren ook boeiend is voor kinderen. Het zelf kunnen stellen van leerdoelen werkt voor kinderen heel motiverend. Kinderen werken daarom met een eigen portfolio. Daarin kunnen kinderen hun persoonlijke doelen bijhouden en laten zien op welke manier zij hieraan hebben gewerkt. De leerkracht gaat aan de hand van dit portfolio met het kind in gesprek over wat het kind graag wil leren. Eens per jaar nodigen we ouders uit om ook eens samen met hun kind het portfolio te bekijken.

Team van professionals

We willen graag een professionele organisatie zijn, waarin de leerkracht als professional veel ruimte krijgt om zijn/haar vak te beoefenen én zich te ontwikkelen. Naast het volgen van opleidingen en trainingen, leren we veel van elkaar. Door samen te brainstormen over de invulling van de thema’s of de lessen of het oplossen van problemen, door in expertgroepen nieuwe onderwerpen te verkennen, resultaten/opbrengsten samen te bespreken, bij elkaar in de klas te kijken en elkaar gevraagd en ongevraagd feedback te geven. Kortom: door samen te leren. Daarnaast leren we door ouders én kinderen gericht feedback te vragen. Dat kan door middel van een enquête of tijdens een ouderavond of in een open, persoonlijk gesprek. Heeft u ideeën over hoe het op school anders/beter kan, wij horen het graag!

Terug naar het overzicht

© 2021 GBS de Wierde