Eigenaarschap en betrokkenheid vinden we belangrijk op gbs De Wierde, op alle niveaus: ouders, leerlingen én leerkrachten.

Partnerschap met ouders

Ouders zijn bij ons geen ‘klant’, maar partner in het onderwijs! Er zijn verder allerlei manieren om als ouder actief bij de school betrokken te zijn: als bestuurslid, lid van een werkgroep, of door een helpende hand te bieden bij extra klussen op school of uitstapjes.

Onze school is een school van ouders; we vinden het daarom belangrijk dat ouders zich welkom voelen in de school. In de periode van Corona kwamen ouders helaas weinig in de school.
We hopen in het schooljaar 2021-2022 weer meer ouders in de school te treffen. Voor de periode van Corona kwamen ouders zowel voor als na schooltijd in de
school en hadden we wekelijkse weekopeningen voor zowel onderbouw als bovenbouw. Het afgelopen jaar zijn ouders als gevolg van de Coronamaatregelen
nauwelijks meer in de school geweest. Dat was jammer omdat we graag willen dat ouders zich altijd welkom voelen in de school. Tegelijk hebben we ook ervaren dat
het voor de kinderen meer rust gaf in de school. Onze wens is daarom om ‘na Corona’ iets meer gedoseerd om te gaan met activiteiten/momenten waarop ouders
in de school zijn, waarbij ouders nog wel regelmatig in de school komen. In de recente peiling door de MR hebt u kunnen aangeven wat u hierin belangrijk vindt. In
de eerste weken van het nieuwe schooljaar – als we weten hoe de vlag er dan bij hangt – hopen we met deze inbreng van ouders te besluiten hoe we in het nieuwe
schooljaar 2021-2022 ruimte willen geven aan ouders in de school. De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar laten we de situatie nog zoals deze nu is, dus nog
geen inloop van ouders en weekopeningen met ouders.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het ook belangrijk dat ouders van de kinderen in de groep elkaar kennen. Daarom gaan we in het schooljaar 2021-2022 starten met Klassenouders; liefst twee ouders per groep die zorgdragen voor een goed onderling contact tussen ouders en tussen leerkracht en ouders.

Kinderen werken aan eigen doelen

In ons onderwijs proberen we een goede balans te vinden tussen bedoeling van de leerkracht en betekenis voor de leerling, zodat leren ook boeiend is voor kinderen. Het zelf kunnen stellen van leerdoelen werkt voor kinderen heel motiverend. Kinderen werken daarom met een eigen portfolio. Daarin kunnen kinderen hun persoonlijke doelen bijhouden en laten zien op welke manier zij hieraan hebben gewerkt. De leerkracht gaat aan de hand van dit portfolio met het kind in gesprek over wat het kind graag wil leren. Eens per jaar nodigen we ouders uit om ook eens samen met hun kind het portfolio te bekijken. Vanuit de wens om het eigenaarschap van kinderen te vergroten, zijn we op zoek naar een nieuwe vorm om kinderen en ouders inzicht te geven in hoe kinderen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen periode op school. Tijdens de Coronaperiode is met dit nieuwe rapport in groep 3 t/m 8 al een slag in gemaakt en nu ook bij de kleutergroepen. Met de rapporten die we nu meegeven zijn we nog niet helemaal tevreden, maar zetten we wel een stap in de goede richting! Heeft u suggesties? Tips en tops zijn altijd
welkom!

Team van professionals

We willen graag een professionele organisatie zijn, waarin de leerkracht als professional veel ruimte krijgt om zijn/haar vak te beoefenen én zich te ontwikkelen. Naast het volgen van opleidingen en trainingen, leren we veel van elkaar. Door samen te brainstormen over de invulling van de thema’s of de lessen of het oplossen van problemen, door in expertgroepen nieuwe onderwerpen te verkennen, resultaten/opbrengsten samen te bespreken, bij elkaar in de klas te kijken en elkaar gevraagd en ongevraagd feedback te geven. Kortom: door samen te leren. Daarnaast leren we door ouders én kinderen gericht feedback te vragen. Dat kan door middel van een enquête of tijdens een ouderavond of in een open, persoonlijk gesprek. Heeft u ideeën over hoe het op school anders/beter kan, wij horen het graag!

Terug naar het overzicht

© 2022 GBS de Wierde