Gym en gymkleding
De kinderen uit de kleutergroepen hebben gymles in het speellokaal op school. De andere groepen gaan naar de sporthal. Groep 3 heeft per week 1 les in het speellokaal en 1 les in de sporthal. Voor de kleuters willen we graag dat ze gymschoenen op school hebben. Onze voorkeur gaat uit naar schoenen zonder veters.

Op het plein
Het plein bij de hoofdingang wordt gebruikt door de groepen 5 t/m 8, het ‘kleine’ plein aan de achterzijde van de school door de groepen 1 t/m 4. Voor schooltijd (bovenbouwplein) en tijdens de morgenpauze lopen leerkrachten bij toerbeurt pleinwacht. In de middagpauze wordt het toezicht georganiseerd door de TSO. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen, in hun eigen lokaal (tenzij anders geregeld). Ouders die meedraaien in het TSO-rooster worden door de TSO- coördinatoren geïnformeerd over de regels die gelden op het plein.

Verjaardagen
Jarige kinderen hebben de gewoonte hun groepsgenoten te trakteren. We pleiten voor gezonde traktaties. Een niet-eetbaar dingetje is ook een optie. We willen liever niet dat de uitnodigingen voor een feestje op school worden uitgedeeld. Als een meester of juf jarig is, bepaalt hij/zij doorgaans zelf hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Vader- en moederdag
We besteden op school geen bijzondere aandacht aan vader- en moederdag. Een reden is dat moederdag vaak aan het eind van de meivakantie valt (er zit dus veel tijd tussen het maken van het werkje en het geven) We vinden het geven van kadootjes voor vader- en moederdag iets dat ook goed thuis kan worden opgepakt.

Roken
Het is niet toegestaan in de school of op het schoolplein te roken.

Niet mee naar school
We hebben liever niet dat kinderen speelgoedpistolen, -geweren,-zwaarden e.d. mee naar school nemen. Het hebben van dergelijk speelgoed nodigt vaak uit tot agressief gedrag. Het meenemen van messen of andere scherpe voorwerpen is uiteraard niet toegestaan. Deze worden ingenomen. Tijdens de lessen mogen kinderen geen pet, baseballcap of ander hoofddeksel dragen. Op school is het gebruik van mobieltjes en/of eigen camera’s door leerlingen niet toegestaan. Als kinderen een mobiele telefoon nodig hebben voor onderweg, blijft deze tijdens schooltijd en in de pauzes in de tas.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden een paar weken verzameld in een mand bij het kopieerapparaat in de hal. Gevonden fietssleuteltjes worden in een bakje bewaard op de bar in de hal. Voor elke vakantie wordt de bak met gevonden voorwerpen in de hal geleegd.

Afval en oud papier
We werken op school met gescheiden afvalverwerking voor wat betreft papier, batterijen, cartridges, groen en grijs afval. De school zamelt oud papier, cartridges en batterijen in. De opbrengst hiervan wordt besteed aan schoolreisjes en onderwijsmiddelen. Cartridges en batterijen kunt u kwijt in de hal. De papiercontainer staat bij de Spar in Winsum. Eens in de week wordt het terrein rond de school bij toerbeurt schoongemaakt door een paar kinderen uit de groepen 7 en 8.

Verkeer & parkeren
Graag willen we dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen of worden gebracht. Komt u met de auto, dan vragen we u om zoveel mogelijk in de parkeervakken aan de Aemckenheerd te parkeren, aan de Blauwborg of de Schans.
Voor school – bij de rode streep – mag u niet parkeren, wel even stoppen om uw kind uit te laten stappen. Een goede relatie met de buurt vinden we erg belangrijk. We vragen u daarom rekening te houden met buurtbewoners door rustig door de wijk te rijden en uw auto netjes te parkeren, dus niet voor uitritten van bewoners, op de invalidenparkeerplaatsen (zelfs niet voor even) of in/tegenover een bocht. Onze school heeft verkeersouders die met de buurt, gemeente en ouders contacten onderhoudt over verkeer rond de school. De gegevens van de verkeersouders vindt u in de bijlage van de schoolgids.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve W.A.- verzekering afgesloten voor alle leerlingen. In de WA-verzekering is de aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de personeelsleden en ouder-participanten verzekerd. Ouder-participanten zijn bijvoorbeeld leesouders, TSO-ouders of begeleiders van schoolreisjes. Wanneer door hun toedoen of nalatigheid schade ontstaat aan zaken of personen dan wordt deze schade vergoed door de verzekeraar. Er moet dan wel sprake zijn van verwijtbaar gedrag.

Wat is niet verzekerd?
• als een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit in principe niet onder de WA-verzekering van de school, maar onder die van de ouders.
• de schade die ontstaat na een ongeval. Als de leerling uit een klimrek valt en een arm breekt, valt dat niet onder de WA-verzekering van de school, maar onder die van de ouders. Een uitzondering hierop vormen situaties van schuld of verwijtbare nalatigheid, bijvoorbeeld als een pleinwacht het ongeluk in redelijkheid had kunnen voorkomen of als het speeltoestel ondeugdelijk is.
• de schade die is toegebracht met of door een motorvoertuig. Wanneer een personeelslid voor zijn werk met de auto op pad gaat en een ongeluk veroorzaakt, wordt de schade niet vergoed door de WA-verzekering van de school. Schade die is toegebracht aan een ander wordt in dat geval verhaald op de WA-verzekering van de autobezitter.
• als leerlingen tijdens een schoolreisje worden vervoerd in auto’s is het belangrijk er op te letten dat door de autobezitter een inzittendenverzekering is afgesloten voor het toegestane aantal inzittenden.

Schoolongevallenverzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs van de school. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende alle schoolactiviteiten binnen schoolverband. Ook het komen en gaan naar school is meeverzekerd. Bij een ongeval is de schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige kosten geldt de dekking als aanvulling op de reeds afgesloten ziektekostenverzekering. Er moet dus bij een ongeval eerst een beroep gedaan worden op de eigen verzekering. De collectieve ongevallenverzekering omvat tegelijkertijd een doorlopende schoolreisverzekering. Deze verzekering dekt naast geneeskundige en tandheelkundige kosten bijvoorbeeld ook bagage, buitengewone extra kosten en schade aan gehuurde
verblijven. Ook bij deze verzekering geldt dat naast de kinderen ook de personeelsleden, stagiairs en ouders die met een schoolreisje meegaan, zijn meeverzekerd.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde