Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR volgt de ontwikkelingen binnen de school en denkt mee met directie, team, ouders en bestuur over beleidszaken.

Onderwerpen die dit schooljaar hoog op de agenda staan zijn:
– schooltijden/pauzes
– identiteit van de school

Wie zijn de leden van de MR?
De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Op de foto v.l.n.r.: Kimko Drost (leerkracht), Jenet Gils (leerkracht), Berend Zijlstra (ouder), Harma Postma (leerkracht), Rik Klapwijk (ouder) en Michelle Knot (ouder).

Wat kan de MR voor u als ouder betekenen?
De MR leden zijn graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft. Over algemene zaken binnen de school is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. Verder is er de ideeënbus naast het publicatiebord in de hal.
Hebt u een idee met betrekking tot algemene zaken binnen de school? Noteert u deze op een briefje en deponeert u deze in de bus (liefst met naam ivm terugkoppeling, maar het mag ook gerust anoniem). Dan wordt dit opgenomen in het MR overleg.

Terug naar het overzicht

© 2020 GBS de Wierde