Beste ouder/verzorger,

Ook dit jaar staat de MR weer voor u klaar.

Wat is de MR?
MR staat voor: Medezeggenschapsraad. In deze raad worden allerlei onderwerpen besproken die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie denkt de MR mee over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en ouders-leerlingen. Op onze school is een verdeling gekozen door een 3-tal ouders en een 3-tal leraren te laten participeren in de MR. Binnen de MR zijn onder meer een voorzitter en een secretaris actief. De leden van de MR zijn (op de foto van links naar rechts):

– Dianne van Duinen (leerkracht)
– Liesbeth Hoekzema (leerkracht)
– Lieuwke Haan (ouder, voorzitter)
– Jan Tempel (ouder)
– Linda van Duinen (ouder, secretaris)

Er zijn verschillende manieren om contact te leggen met de Medezeggenschapsraad over onderwerpen die u ter harte gaan, ter ore komen of die tot vragen leiden. U kunt ons over alle mogelijke zaken, die de school betreffen, benaderen en we zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

We staan altijd open voor suggesties van ouders. Ongeveer 6 keer per jaar vergaderen we op school en bespreken graag zaken die leven bij de ouders of kinderen.

Spreek ons aan op school of mail naar mr@gbsdewierde.nl

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde