Financiële acties
Eén keer per jaar is er op school een financiële actie gekoppeld aan een goed doel dat past bij de identiteit van onze school. We hopen dat de leerlingen hiermee oog krijgen voor de kwetsbare mensen in de wereld en in hun eigen omgeving.

Schoolreizen en kamp
Groep 1 – 4 heeft komend jaar uitstapjes die passen bij hun thema. Groep 5 en 6 gaan samen op schoolreisje.
Groep 7 gaat een dag naar Schiermonnikoog. Groep 8 gaat op kamp.
De kosten worden deels betaald door de ouders en deels uit de opbrengst van de inzameling van oud papier (container staat bij Spar Gijzen in Winsum).

Vieringen
We besteden elk jaar in de groepen aandacht aan Kerst, Pasen en Pinksteren. Eén keer per jaar is er een viering voor de hele school, waarbij ook de ouders uitgenodigd worden.

Sinterklaasfeest
Ook Sinterklaas bezoekt elk jaar onze school. Na een gezamenlijke ontvangst in de hal, waarbij ook de ouders welkom zijn, bezoeken Sint en de Pieten de diverse groepen. De groepen in de bovenbouw vieren daarnaast Sinterklaas in de klas door lootjes te trekken.

Sportdag
De groepen 3 tot en met 8 doen mee aan een gezamenlijke sportdag met de basisscholen in Winsum. Zie voor de data de jaarkalender.

Stoetbomenfeest
Aan het eind van het cursusjaar krijgen alle kinderen uit groep 1 een ‘stoetboom’ van de vertrekkende kinderen van groep 8. Dit is een oud gebruik dat we graag in ere houden.

Overige activiteiten
In het kader van de thema’s zijn er regelmatig excursies van diverse groepen.

Terug naar het overzicht

© 2024 GBS de Wierde