Lerende organisatie

Gbs De Wierde is een school die niet alleen de kinderen iets wil leren, maar ook zichzelf wil blijven ontwikkelen. We willen een lerende organisatie zijn door als school met en van elkaar te leren.

Dat doen we door verder te werken aan:lerende school
–  verder uitvoering te geven aan het werken met thema’s
–  het registreren van het aanbod dat we bieden
–  implementatie van Burgerschap
–  voor spelling: werken in 2 niveaugroepen

Wat gaan we doen:
–  nascholing  doen voor Sova  via de kanjertraining
–  beter in kaart brengen van de opbrengsten van ons onderwijs en die opbrengsten gebruiken voor het vervolgaanbod
–  opnieuw gaan werken met de kwaliteitskaarten van Cees Bos om de kwaliteit van ons onderwijs beter in kaart te brengen
–   meer onderwijsinhoudelijk overleg als team om de doorgaande lijn te waarborgen