Over coronamaatregelen en thuis werken

Als uw kind thuis moet blijven…
Kan uw kind vanwege gezondheidsklachten of quarantaine niet naar school? In deze kwaliteitskaart leest u wat uw kind thuis kan doen:
0 Kwaliteitskaart – Wat kan ik thuis doen?. De school stelt desgewenst een Chromebook beschikbaar. Het is handig om hierover rechtstreeks via Parro contact op te nemen met de leerkracht, zodat hij/zij de Chromebook klaar kan leggen. Is uw kind langere tijd afwezig, dan is het handig om even met de leerkracht te contacten om te overleggen wat uw kind nodig heeft en wat er thuis mogelijk is.

Coronamaatregelen op school
De school open houden kan alleen met medewerking van alle betrokkenen. Met de MR zijn de volgende maatregelen op school afgestemd. Hierbij de belangrijkste Corona-afspraken op school op een rijtje:

Halen en brengen
Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en als ze gebracht worden dan bij voorkeur door één ouder.

Hygiënemaatregelen/toegangsbeleid
Met deze maatregelen hopen we besmettingen in de school te voorkomen of in ieder geval
de kans erop te verminderen:
– kinderen blijven bij gezondheidsklachten (inclusief snottebellen) thuis. Bij een
negatieve testuitslag mogen de kinderen naar school. In Groningen
bestaat de mogelijkheid voor het doen van een sneltest voor kinderen. Kijk op
www.ggdgroningen.nl voor meer informatie.
– als een kind op school gezondheidsklachten heeft (snottebellen, hoesten, koorts
etc.) worden ouders gebeld met het verzoek hun kind op te halen;
– voor kinderen in de groepen 6 t/m 8 geldt het advies om regelmatig thuis te testen.
Kinderen krijgen hiervoor sneltests mee naar huis.
– medewerkers dragen (verplicht) een mondkapje in de gezamenlijke ruimtes (hal,
gangen) en testen 2 keer per week preventief; stagiaires testen zich preventief op de
ochtend voordat ze op school komen
– kinderen vanaf groep 6 zijn niet verplicht in de school een mondkapje te dragen
– kinderen in de groepen 5 t/m 8 nemen hun jas en tas mee in het lokaal. Hiermee
wordt onnodig contact tussen groepen op de gang voorkomen.
– binnen de school hanteren we de volgende vier cohorten (vaste groepen): 1-2, 3-4,
5-6, 7-8. Alleen in het belang van het onderwijs aan enkele individuele kinderen (die
groepsdoorbrekend onderwijs volgen) worden deze cohorten doorbroken; waar
mogelijk houden deze kinderen 1,5 meter tot de rest van de andere groep.
– de school wordt extra geventileerd. Met de huidige temperaturen kan het af en toe
fris zijn in de school; daarom een dringend kledingadvies: zorg dat uw kind warm
gekleed is (liefst met laagjes);
– de hal/gangen worden geventileerd doordat de buitendeuren open blijven (de
klapdeuren blijven dicht)
– oudergesprekken vinden in principe online of telefonisch plaats
– externen komen alleen in de school bij een zwaar wegend belang, op afspraak en na
afstemming met de directie
– in december worden geen wenochtenden voor nieuwe leerlingen gehouden; de
kinderen stromen op 10 januari in; als de situatie het dan toelaat kunnen ouders van
nieuwe leerlingen op de eerste schooldag meekomen.
– in de pauzes en na schooltijd zijn er maximaal zes medewerkers tegelijk in de hal;
– de medewerkers krijgen met het oog op de continuïteit van het onderwijs de
mogelijkheid om in hun leerteam te overleggen, mits ze zich aan de maatregelen
houden (geventileerde ruimte, 1,5 meter en mondkapje)

Pauzes
– de gespreide tijden in de middagpauze blijven zoals ze zijn
– in de kleine pauze zijn de groepen tegelijk op het plein; we zien in de praktijk dat
groepen hier weinig mengen; aanpassing van de kleine pauze heeft echter grote
gevolgen voor het lesrooster.
– vrijwilligers die meedraaien in het Middagpauzeteam blijven buiten tijdens de
pauzes

© 2022 GBS de Wierde