Ouders zijn weer welkom in de school!

Vanaf de herfstvakantie zijn ouders weer welkom in de school. In afstemming met team en MR is een plan uitgewerkt voor ‘na Corona’. Hierin staat de nieuwe werkwijze wat betreft inloop, openingen en van en naar school gaan. De inzet van dit plan: ouders betrekken bij het onderwijs van hun kinderen, ruimte geven om elkaar te ontmoeten én tegelijk meer rust creëren voor de kinderen. De nieuwe werkwijze is uitgewerkt in deze Kwaliteitskaart: Kwaliteitskaart 01.11 – Iedereen weer welkom in school

© 2021 GBS de Wierde