Kort genoten van ouders in de school

We hebben anderhalf week genoten van ouders in de school. En dat geldt volgens ook voor veel ouders. Dankbaar dat dat na ruim anderhalf jaar weer kon, hebben we na de persconferentie van het Kabinet op dinsdag 2 november 2021 helaas toch moeten besluiten de inloop en het brengen van kinderen (groep 1-3) voorlopig toch niet meer door kan gaan. In afwachting van betere tijden…

Afspraken met leerkrachten in school kunnen in overleg met de leerkracht zowel fysiek als online plaatsvinden. Indien fysiek, dan vragen we ouders de gangbare hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Vanaf de herfstvakantie waren ouders weer welkom in de school. In afstemming met team en MR was er een plan uitgewerkt voor ‘na Corona’. Hierin staat de nieuwe werkwijze wat betreft inloop, openingen en van en naar school gaan. De inzet van dit plan: ouders betrekken bij het onderwijs van hun kinderen, ruimte geven om elkaar te ontmoeten én tegelijk meer rust creëren voor de kinderen. De nieuwe werkwijze is uitgewerkt in deze Kwaliteitskaart: Kwaliteitskaart 01.11 – Iedereen weer welkom in school. We zullen nog even geduld moeten hebben voordat we het plan weer ten uitvoer kunnen brengen…

© 2022 GBS de Wierde