Weer naar school!

Vanaf maandag 23 augustus gaan de kinderen weer naar school! Ook al zouden we graag anders willen, er zijn nog steeds extra maatregelen van kracht in verband met het Coronavirus. In de school gaat het vooral om extra handen wassen en afstand houden tussen volwassenen. Op afspraak zijn ouders welkom in de school. De afspraken die gelden hebben de afspraken we vastgelegd in kwaliteitskaarten.

Deze vindt u hier:

Wilt u meer weten over waarom we het zo hebben georganiseerd, lees dan de Ambitiekaart Weer naar school:

© 2021 GBS de Wierde