De beweegmeesters zijn terug tijdens 2e lock down!

De school blijft zoals het nu lijkt tot in ieder geval 25 januari gesloten, maar het onderwijs gaat door! Met de ervaring van de afgelopen periode is het team van De Wierde voortvarend aan de slag gegaan met het verzorgen van afstandsonderwijs. Die term dekt wat ons betreft beter de lading dan ’thuisonderwijs’. Onze ambitie is namelijk dat kinderen (in ieder geval vanaf groep 4) met online hulp van de leerkracht thuis zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken en dat ouders dus geen ’thuisonderwijs’ hoeven te verzorgen. Voor de kinderen in de groepen 1 tot en met 3 is de leerkracht ook elke dag online beschikbaar, maar zullen ouders hun kinderen wel iets moeten ondersteunen.

De kinderen werken in deze periode meer online dan ze op school doen. We vinden het daarom extra belangrijk dat zij daarnaast vooral andere dingen doen dan online zijn en in beweging blijven. Onze beweegmeesters zitten daarom ook niet stil en helpen de kinderen met hun filmpjes om tijdens de periode van afstandsonderwijs ook in beweging te blijven. We hopen natuurlijk dat ook de thuiswerkende ouders gezellig meedoen!

© 2022 GBS de Wierde