Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school? (update)

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school? In september zijn de regels iets versoepeld wat betreft neusverkoudenheid, dat is fijn. Tegelijk vraagt de actuele ontwikkeling van het Coronavirus extra alertheid en is het van belang bij serieuze klachten echt thuis te blijven. De nieuwe beslisboom helpt u als ouder om een goede afweging te maken.

Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 – 220920

© 2022 GBS de Wierde