Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school? (update)

De kinderen zijn inmiddels enkele weken op school. Het onderwijs lijkt bijna als vanouds, maar dat is het niet. Gelukkig mogen ouders op afspraak wel weer de school in (daar zijn we blij mee!), maar het onderwijs is nog beslist niet normaal en zal dat de komende tijd ook niet worden. Vooral het gegeven dat veel kinderen door verkoudheid niet op school mogen komen en daardoor lessen missen maakt de organisatie van het onderwijs voor leerkrachten erg complex.

Nieuwe beslisboom bij verkoudheidsklachten
Om ouders duidelijkheid te geven over wanneer kinderen wel/niet naar school of naar de opvang kunnen, zijn beslisbomen gemaakt. Die worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Hieronder vindt u de nieuwe beslisbomen, goedgekeurd door de RIVM, die sinds begin september worden gebruikt.

Op advies van het team en in overleg met bestuur en MR hebben we besloten om de beslisboom voor kinderen tot en met 7 jaar in ieder geval tot de kerstvakantie voor alle kinderen in groep 3 te hanteren. In deze groep zitten veel zesjarigen. De periode tot de kerstvakantie is cruciaal voor de kinderen in groep 3 met het oog op het leren lezen. In deze periode worden alle letter aangeboden. Als ze in deze periode lessen missen, zijn de gevolgen voor deze kinderen groot.

Beslisboom groep 1 t/m 3: Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op school – BOinK_AJN_030920
Beslisboom groep 4 t/m 8: Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op school – BOinK_AJN_030920.pdf (1)

© 2020 GBS de Wierde