Verbazing over houding College bij overschrijding De Tirrel

Vrijdag 11 september 2020 hebben we als schoolbestuur en directie van De Wierde door middel van een brief aan het College van B&W van Het Hogeland onze verbazing, zorgen en ongenoegen kenbaar gemaakt over de bijna laconieke houding van het College van B&W van de gemeente Het Hogeland bij de miljoenenoverschrijding van De Tirrel. Deze kunnen we niet rijmen met de nogal zuinige houding van het College op andere terreinen. Zonder integrale, breed gedragen visie, waarin ook plaats is voor verduurzaming van andere scholen, valt deze extra uitgave voor De Tirrel o.i. niet te verantwoorden. Hier vindt u de brief die we naar het College en CC naar de Raad hebben gestuurd: Brief aan College van B&W 11 september 2020

© 2022 GBS de Wierde