Vacature: ruimte voor een innovatieve leerkracht!

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van onze collega Johan, leerkracht van groep 8 en tevens onze ICT-coördinator, BHV’er en met een diploma op zak waarmee hij gym mag geven. Hij begint na 25 jaar op De Wierde te hebben gewerkt aan een nieuwe uitdaging. We realiseren ons dat een opvolger (te) grote schoenen te vullen heeft. Dat gaan we dus niet van je vragen.

Door het vertrek van Johan zijn we op zoek naar een nieuwe collega die als leerkracht in de bovenbouw met ons de komende jaren de beweging wil maken van aanbodgericht naar kindgericht onderwijs, van de gemiddelde leerling naar aansluiten op de ontwikkeling van die ene leerling. Het eerste jaar zal je focus liggen op lesgeven aan groep 8. Welke rol je daarna gaat vervullen in het onderwijs op De Wierde, daar denk je zelf over mee!

Ben jij de collega die in ons team past? Doe de check:

 • Je leeft en werkt als leerkracht vanuit een christelijke visie op mens en samenleving en hebt de drive om kinderen te laten proeven van het goede leven dat God ons nu al geeft en gaat daarbij niet voorbij aan de gebrokenheid van het leven
 • Je kunt je vinden in de missie en visie van onze school en weet deze te verbinden met je persoonlijke drijfveren
 • Je hebt aantoonbaar een goede klik met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar
 • Je bent enthousiast, betrokken op de kinderen die je begeleidt en beschikt over de benodigde vaardigheden om een goede relatie op te bouwen met de kinderen en met hun ouders
 • Je bent ondernemend, durft experimenten aan te gaan, kunt goed reflecteren op je eigen gedrag en je organiseert je eigen feedback
 • Je bent tegelijk een nuchter type, vindt het belangrijk goed onderbouwd te werk te gaan, durft je mening te geven en ergens tegenin te gaan als het nodig is
 • Je bent erop gericht je kennis en ervaring te delen met collega’s binnen en buiten de school
 • Je hebt een lerende houding, ook op het gebied van ICT, en hebt oog voor de ontwikkelingen in de omgeving van de school, in het onderwijs en in de samenleving
 • Je weet je mee-verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen op de school waar je werkt en levert daarom ook graag een bijdrage aan de schoolontwikkeling
 • Je weet dat je in Winsum en omgeving heerlijk kunt wonen; ruim, rustig en betaalbaar op 15 treinminuten van de stad Groningen.

Heb je tenminste 8 van de tien vragen hierboven positief beantwoord? Stuur ons dan een mail met je CV. Dan maken we een afspraak voor een kennismaking.

Wat we je bieden

 • veel ruimte voor eigen initiatief
 • volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
 • een collegiaal en betrokken team van collega’s, waar in goed overleg veel mogelijk is
 • ruimte om tijd in te plannen voor het voeren van kindgesprekken, collegiale consultatie en administratieve taken
 • een dienstverband als leerkracht tussen 0,6 en 1,0 Fte (in een schaal passend bij je bijdrage en ervaring)

Over onze school

Gbs De Wierde is een uitgesproken christelijke school met circa 190 leerlingen. Onze missie is om samen met de ouders kinderen zo toe te rusten dat zij als christen een eigen plek kunnen innemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen in de samenleving. We gaan voor de brede ontwikkeling van kinderen door middel van betekenisvol, thematisch onderwijs. We werken daarbij vanuit de kernwaarden Eigenheid, Verantwoordelijkheid/Vertrouwen Openheid, Nieuwsgierigheid en Dienstbaarheid. Deze kernwaarden zie je op school o.a. terug in aandacht voor eigenaarschap van kinderen, partnerschap met ouders en gedeeld leiderschap in het team. Onze school is een zelfstandige school met een eigen schoolvereniging en bestuur van ouders.

Interesse?

Je motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 12 mei per mail via het mailadres: sollicitatie@gbsdewierde.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Antoinette Heijink (directie), telefoon (06) 164 31813. Voor een nadere kennismaking met onze school, kun je op de website al veel informatie vinden, maar lees vooral ook het Strategisch Schoolplan 2019-2023. Op woensdag 20 mei en vrijdag 22 mei ruimen we graag tijd in voor een persoonlijke kennismaking. We zien je mail graag tegemoet!

 

 

 

© 2020 GBS de Wierde