Weer naar school vanaf 11 mei!

Sinds 16 maart was ook onze school gesloten vanwege het Corona-virus. Met de middelen die ons ter beschikking stonden hebben we ons sindsdien ingezet om op afstand zo goed mogelijk onderwijs te geven in nauwe samenwerking met ouders. Hieronder kunt u de nieuwsbrieven uit deze periode teruglezen. We gaan nu een nieuwe fase in; vanaf 11 mei gaan de kinderen weer gedeeltelijk naar school gaan. Daarover meer in deze informatiebrieven:

Weer naar school – Hoe gaan we dat doen? Meer details leest u in onderstaande kwaliteitskaarten:
– Kwaliteitskaart Weer naar school – Hygiënemaatregelen
Kwaliteitskaart Weer naar school – Halen en brengen def

Thuisonderwijs op gbs De Wierde
Nu de scholen weer gedeeltelijk open gaan, laten we een periode van alleen thuisonderwijs achter ons. In onderstaande nieuwsbrieven lees je terug hoe we hier de afgelopen periode vorm aan hebben gegeven. Vanaf 11 mei gaan de kinderen weer twee dagen naar school. Groep 1 t/m 3 krijgt daarnaast verwerkingsbladen mee naar huis, vanaf groep 4 volgen de kinderen (tenminste) twee dagen onderwijs op afstand met online begeleiding van de leerkracht.

NIeuwsbrieven over het thuisonderwijs van 16 maart tot 24 april 2020:

Bijbelrooster
Als de school open is, besteden we veel aandacht aan het vertellen van verhalen uit de Bijbel. Met bijgaand bijbelrooster hopen we gezinnen te ondersteunen om ook in deze bijzondere tijd samen met de kinderen uit de Bijbel te lezen in aanvulling op de momenten waarop de leerkrachten dat doen in het thuisonderwijs.

Met plezier thuis lezen
Op school besteden we veel aandacht aan lezen en lezen de kinderen regelmatig. Want goed lezen leer je vooral door heel veel te lezen, leeskilometers te maken. Kinderen automatiseren daardoor het woordbeeld waardoor het lezen hen steeds gemakkelijker afgaat en bovendien hun woordenschat groter wordt. Behalve nuttig kan samen lezen ook heel gezellig zijn, zeker nu de meeste gezinsleden meer samen thuis zijn. De bibliotheek is dicht, maar er zijn nog heel veel mogelijkheden om toch met je kind te gaan lezen of je kind zelf te laten lezen. Een kwartiertje per dag is al heel fijn! We zetten ze graag voor je op een rij:

Kanjerspellen voor thuis
In alle groepen op school besteden we aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van de Kanjertraining. De Stichting Kanjertraining biedt scholen hiervoor heel veel mooi materiaal. Nu de scholen dicht zijn, biedt de Kanjertraining mooie thuispakketten, met leuke en leerzame spellen die kinderen thuis kunnen doen, zelfstandig of met ouders. Er zitten ook spellen bij die je kind kunnen helpen om zich beter te uiten als hij boos of verdrietig is. Mocht je merken dat je kind door de situatie opstandig is, scrol eens voor suggesties door de thuispakketten. Wellicht zitten er spelsuggesties bij die je kind helpen om op andere manier met de situatie om te gaan. Komt het vaak voor dat je kind boos of opstandig is, overleg dan ook met de leerkracht. In deze periode van thuisonderwijs hebben we elkaar nodig!

 

 

 

 

© 2020 GBS de Wierde