Stoetbomenfeest

Donderdagmorgen was het al weer feest op school. De kinderen uit groep 1 die dit jaar op school zijn gekomen kregen van de kinderen van groep 8 die nu van school gaan een stoetboom. Deze takken komen van de boom die op de zolder van de school groeit. De broodjes die er aan groeien zijn heerlijk en zorgen er vast voor dat de kinderen met een gevulde buik aan de vakantie beginnen.

no images were found

halve dag

no images were found

Op dinsdag 2 juli hebben we met elkaar weer de zogenaamde “gekke dag” gevierd. Deze keer was het thema “halve dag”. Iedereen mocht zijn/haar creativiteit laten zien. Heel veel kinderen en leerkrachten liepen rond met halve kleding, half gekleurde shirts, half beschilderde gezichten, half geknipte hoofden etc. Ook werden er lessen gegeven m.b.t. dit thema. Het was een heel gezellige halve dag. Bekijk de foto’s om een beetje een indruk te krijgen van deze gezelligheid.

Koningspelen op de Wierde

De koningsspelen op de Wierde zijn zo’n groot succes geworden, dat de fotocamera’s maar bleven klikken.
Het begon al in alle vroegte met voorbereidingen. Eigenlijk klopt dat niet: de voorbereidingen zijn al veel eerder begonnen: meester Jansen, juf Hoekzema en juf Gils hebben zich de afgelopen tijd enorm ingespannen om de Koningsspelen tot een groot feest te laten worden. Ook de AB-commissie heeft super geholpen en gezorgd dat het eten en drinken tot in de puntjes geregeld was.

Om kwart over 8 hadden ouders en kinderen zich op het plein verzameld en onder het zingen van het Wilhelmus werd de vlag gehesen. Vervolgens gingen de kinderen naar binnen voor het Koningsontbijt.

no images were found

Na het ontbijt hebben we in de hal de officiële opening van de Koningsspelen gezien door Willem Alexander en Maxima in Enschede. Ook hebben we samen het lied ‘Bewegen is gezond’ gezongen. Tot ieders verrassing kwamen daarna prins Willem Alexander, prinses Maxima én koningin Beatrix alsnog in levende lijve het podium op. Zij hadden gehoord van de plannen op onze school wilden deze prachtige dag daarom graag met ons meevieren.

no images were found

Nu konden de Koningsspelen eindelijk van start gaan: Zaklopen, Koekhappen, Troonafstand, Kroning, Kroontje prik, het zijn maar enkele van de vele leuke spelen die bedacht en uitgezet waren. De kinderen gingen in groepjes die gemixt waren in leeftijd, de spelen bij langs. Niet de groep die het meeste punten scoort, maar het groepje waarvan de kinderen het sportiefst met elkaar om gaan, wint! Enkele Mystery Guests hielden dit in de gaten.

no images were found

Tot onze grote verrassing, waren prins Willem Alexander, prinses Maxima en koningin Beatrix niet direct na de opening in de hal weer richting Wassenaar gegaan, maar volgden ze vol aandacht de verrichtingen van de kinderen. Ze genoten zichtbaar van het enthousiasme dat de kinderen op gbs De Wierde uitstraalden.

no images were found

Rond half 12 waren de spelen afgelopen en vond in de hal de prijsuitreiking van de meest sportieve groep plaats. Het was niet één groep, maar zelfs drie groepen die van de koninklijke hoogheden hun prijs in ontvangst mochten nemen. Daarna nam het hoog bezoek weer afscheid en gingen ze hun eigen drie (klein)dochters aanmoedigen.

no images were found

Iedereen bedankt die op de een of andere manier heeft meegeholpen deze dag tot zo’n succes te maken!

MR verslag oktober en november

Inmiddels zijn we als MR al weer twee keer bij elkaar geweest. De eerst avond in oktober hebben we Hans de Boer te gast. Hij heeft ons namens het bestuur bijgepraat over alles wat te maken heeft met de huisvesting van de school van inrichting tot buitenom. Het schoolgebouw is eigendom van de gemeente, de verantwoordelijkheden van het gebouw en het plein liggen zijn verdeeld in een aandeel gemeente en een aandeel school.
Samen met de Grondmij is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit voorziet in de spreiding van groot en klein onderhoud door de jaren heen zodat in de begroting van de school hier rekening mee gehouden kan worden. Daarnaast is de Grondmij verantwoordelijk voor het goed functioneren van bijvoorbeeld de cv-installatie en dakventilatoren.
Naast de heldere uitleg van Hans was er uiteraard ruimte voor vragen van onze kant, meestal met betrekking tot de keuzes van de planning in het meerjarenplan. Het voert hier te ver om alle details uit de doeken te doen, bovenstaand is slechts een impressie.
Op beide avonden komt ook het ‘passend onderwijs’ voorbij. Op 9 oktober jl is de wet passend onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer, deze treedt vanaf 1 augustus 2014 in. Al eerder (1 november 2013) zullen er nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV) tussen scholen in regio’s in werking treden. In belangrijke mate verdelen zij de overheidsgelden die met deze wet te maken hebben. Onze school valt in de regio provincie Groningen + één Drentse gemeente (Noordenveld, vroeger bekend als Roden). In het kort komt het erop neer dat (basis)scholen zorgplicht hebben voor leerlingen die extra ‘zorg’ nodig hebben. Dat kan onderwijskundig (bv dyslexie ondersteuning) of medisch (bv hulp bij ADHD) zijn. Welke praktische gevolgen deze wet allemaal heeft is nog niet helemaal duidelijk. Ideaal gezien wil je als school in verband met de zorgplicht in alle voorkomende zorgbehoeftes voorzien, maar als elke school dit wil realiseren dan (u raad het al) is daar niet genoeg budget voor. En dus zal er samengewerkt moeten worden met scholen in de regio. Dit is al ingewikkeld genoeg, maar het kan ook onze identeit/ onze grondslag van de school raken. Want als uw kind met zorgbehoefte x niet bij ons op school terecht kan, waar moet het dan naartoe? En andersom: wat te doen met kinderen uit Winsum die volgens hun zorgbehoefte op onze school geplaatst worden maar waarvan de ouders onze grondslag niet respecteren of willen onderschrijven?
Vragen te over en zowel bestuursleden als MR-leden lopen de komende tijd informatie-avonden af.
Op onze avond in november mochten we bestuursleden Bernard vd Beek en Jelena Haaksma verwelkomen. Bernard is de huidige penningmeester, Jelena zal dit volgend seizoen worden en wordt dit jaar ingewerkt, vandaar 2 ‘man’ sterk bij ons. We zijn een hoop wijzer geworden over de jaarbegroting voor komend jaar, over de details van overheidsgelden en wat daar de ontwikkelingen zijn tot hoe de verwachtte uitgaven zullen zijn. De bedoeling is om de begroting voor een komend jaar wat ‘naar voren’ te halen, dat wil zeggen eerder in het jaar. Probleem blijft altijd dat de begroting gaat over een kalenderjaar en dat geld vanuit de overheid toegekend wordt per schoolseizoen, op basis van het aantal leerlingen dat de school telt. De peildatum van 1 oktober (aantal leerlingen op die datum) bepaalt dan het toegekende budget voor het schoolseizoen daarop volgend. Op dit moment zitten we net even lastig omdat ons aantal leerlingen gegroeid is. Maar in dit lopend cursusjaar moeten we het nog met het budget stellen hetgeen gebaseerd is het leerlingenaantal van vorig cursusjaar. Maar dit is tijdelijk want andersom (dalend leerlingenaantal) heb je er weer voordeel van. Na een lang maar heldere uitleg hebben we hier nog wat over doorgepraat.
De volgende keer zullen we het hebben het thema ‘levensbeschouwlijke identiteit’ en wederom over het passend onderwijs. Hebt u vragen/opmerkingen hierover, laat het ons weten.

Informatie Kanjertraining

Afgelopen dinsdagavond hebben we een goed bezochte en geslaagde ouderavond gehad over de Kanjertraining. Bij de laatste nieuwsbrief hebt u informatie over deze training gekregen. Wilt u nog meer informatie dan kunt u dat vooral op deze website vinden: www.kanjertraining.nl

Een filmpje van het opvoedingsblad J/M over de Kanjertraining kunt u hieronder zien