Managementrapportage 2014-2015

Waar zijn we het afgelopen schooljaar mee bezig geweest? En hoe pakte dat uit? Hebben we de doelen gehaald die we ons gesteld hebben? Welke ontwikkelingen deden zich voor en hoe zijn we hiermee omgegaan?

In bijgaande Managementrapportage vatten we de belangrijkste ontwikkelingen, geleerde lessen en aandachtspunten samen. Met dit document legt het Managementteam verantwoording af aan het bestuur en daarmee indirect ook aan alle ouders en andere belanghebbenden.

Download hier de Managementrapportage Schooljaar 2014-2015