Schoolplan 2015-2019

In het Schoolplan 2015-2019 beschrijven we waar we als schoolteam de komende vier jaar in het bijzonder aandacht aan willen besteden. Het schoolplan is in de eerste plaats een kompas voor het team, dat bovendien richting geeft aan de jaarplannen voor de komende vier jaren. Daarnaast biedt het schoolplan u als ouder een kijkje in de onderwijskeuken. In het schoolplan vindt u achtereenvolgens:

Heeft u vragen naar aanleiding van het Schoolplan of ideeën/suggesties, dan stellen we het erg op prijs als u ermee komt!

Download hier het Schoolplan 2015_2019 aangepast dec 2015