Passend Onderwijs

Ieder kind onderwijs bieden dat past bij zijn/haar mogelijkheden. Dat is de insteek van Passend Onderwijs. Als u uw kind bij ons op school aanmeldt, zijn wij er als school voor verantwoordelijk dat uw kind ook onderwijs krijgt dat past bij de mogelijkheden van uw kind. Soms gaan de onderwijsbehoeften van uw kind echter verder dan wat wij op school kunnen bieden. We gaan dan samen met u als ouder op zoek naar een andere passender plek.

Welke ondersteuning wij op school (kunnen) bieden, leest u in ons School Ondersteunings Profiel. Heeft u vragen over de ondersteuning op school, dan kunt u terecht bij onze Interne Begeleider, Bert Woltjer.

Bij het vinden van een passende plek voor ieder kind werken we als school(bestuur) samen met andere scholen en instellingen in een samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband (SWV) 20-01 (Groningen en Noordenveld). Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. Onze school hoort bij subregio Noord. SWV 20-01 heeft een eigen website: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-po20-01/

Het postadres van SWV 20-01 is:
Postbus 8061
9702 KB Groningen.

Ook op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl is meer informatie te vinden over Passend Onderwijs.