Bestuur

Het bestuur van gbs De Wierde bestaat uit zeven ouders.

Gerard Berghuis (voorzitter)
Jitze v/d Vinne (algemeen, identiteit)
Marjo Jagersma (algemeen, onderwijs)
Patrick Norg (penningmeester: financiën)
Hans Mossel (algemeen, huisvesting)
Janetta Meijering (secretaris)
Sjoukje van Warners (algemeen)

 
Het bestuur vergadert doorgaans eens per maand. Voor de periode 2015-2019 heeft het bestuur een Strategisch Beleidsplan opgesteld, waarin de belangrijkste ambities zijn verwoord. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag. Download hier het Bestuursverslag incl. jaarrekening 2017.

De contactgegevens van de bestuursleden vindt u in de bijlage van de schoolgids.
Het postadres van het schoolbestuur is: Aemckenheerd 2, 9951 VZ Winsum.