TSO

De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit ouders, een leerkracht en een bestuurslid (zie schoolgids). De dagelijkse organisatie wordt verzorgd door de TSO-coördinatoren:

Niels van der Heide
Elianne van der Heide (06) 12701296
Jennifer Smit (06) 14988048

Het mailadres van de TSO-coördinatoren is tso@gbsdewierde.nl.

Onder ‘Info ouders’ in het hoofdmenu vindt u naast het actuele TSO-rooster en een formulier voor het doorgeven van wijzigingen ook het Beleidsplan TSO. In dit plan staat hoe de TSO op gbs De Wierde is geregeld.

Tevens is daar het jaarverslag 2015-2016 te lezen.