MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat sinds begin schooljaar 2016/2017 uit de volgende personen, v.l.n.r.:

  • Geanne Sterenberg, leerkracht
  • Janita Koster, leerkracht
  • Berend Zijlstra, ouder
  • Andries Visser, ouder
  • Liesbeth Hoekzema, leerkracht
  • Michelle Knot, ouder
  • Liesbeth Hoekzema is aanspreekpunt namens de MR: l.hoekzema@gbsdewierde.nl

De MR volgt de ontwikkelingen binnen de school. Ze denkt mee met directie, team, ouders en bestuur. De MR wil zichtbaar zijn, luisteren en communiceren. Dit alles met het doel dat ook beschreven staat in de missie en visie van de Wierde:

“…om de kinderen die ons zijn toevertrouwd in onderwijs en opvoeding tot bloei te laten komen en hen te helpen hun eigen identiteit te ontwikkelen, als kind van God.”

In de afgelopen periode heeft de MR over de volgende onderwerpen gesproken: de ouderenquête, samenwerking met bestuur en directie, de ontwikkeling van de school. En ook over praktische zaken, zoals onderhoud en verbouwing.

Verder willen we graag meer zichtbaar zijn voor ouders. Op de ouderavond heeft u kunnen kennis maken met de MR-leden. Ook is er een ideeënbus opgehangen, waarin uw ideeën van harte welkom zijn.

Verder kunt u met vragen/opmerkingen altijd bij ons terecht.

Aanspreekpunt: Liesbeth Hoekzema   l.hoekzema@gbsdewierde.nl