TSO jaarverslag

Jaarlijks brengen de TSO-coördinatoren verslag uit aan bestuur en ouders over het functioneren van de TSO. Hieronder kunt u het verslag downloaden over het schooljaar 2015-2016.

jaarverslag TSO 2015-16