Hoe werkt de TSO?

Overblijven tussen de middag – TSO
Op onze school bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om over te blijven tussen de middag. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt door ouders gecoördineerd onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er zijn drie ouders (vaste coördinatoren) die de TSO coördineren. Per dag draait een wisselend aantal ouders mee met de TSO.

Hoe werkt de TSO?
In de groepen 1 t/m 3 eten de kinderen in groepjes met een ouder, in de oudste groepen eten de kinderen met hun groepsleerkracht. De ouder die ingeroosterd is, zorgt voor en is verantwoordelijk voor de kinderen in zijn/haar groep. Als een kind brutaal of ongehoorzaam is, spreekt de betreffende ouder het kind erop aan. Eigenlijk net als in de klas. Komt een ouder er niet uit met het kind, dan wordt de coördinator erbij geroepen. Bij ontoelaatbaar gedrag neemt de TSO-coördinator contact op met de ouder(s) van het kind. In principe spelen de kinderen na de lunch altijd buiten, tenzij het echt regent. Dan is er een regenprogramma in de eigen klassen.

Gebruik en kosten
Ouders kunnen zelf kiezen of zij hun kind één of meerdere dagen gebruik laten maken van de TSO en of ze wel of niet willen meedraaien als opvangouder tijdens de TSO. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik en of ouders wel of niet meedraaien. De verschillende prijzen ziet u hieronder op een rijtje. Deze prijzen zijn ten opzichte het TSO-beleidsplan iets (naar beneden) bijgesteld. Als u meedraait, wordt u circa 10 keer per jaar ingeroosterd.

Als u meedraait, betaalt u per kind per jaar:
– voltijds (4 dagen overblijven):                  32 euro
– 2 dagen overblijven:                                  23 euro
– 1 dag overblijven:                                       12 euro

Als u niet meedraait, is het:
– voltijds:                                                     144 euro
– 2 dagen:                                                    108 euro
– 1 dag:                                                           54 euro

Als u een vaste dag per week meedraait, kunnen uw kinderen gratis gebruik maken van de TSO.

Strippenkaart
U kan er ook voor kiezen om een strippenkaart te nemen. Deze blijft de hele schoolperiode geldig. Een strippenkaart bestaat uit 10 strippen. Die worden automatisch ingevuld als uw kind op school blijft terwijl u niet hebt aangegeven dat uw kind vast komt. Een strippenkaart kost 4 euro voor 10 keer als u meedraait en 18 euro voor 10 keer als u niet meedraait.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als u meedraait zijn we verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van u te ontvangen. Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. De kosten hiervan kunt u declareren bij de TSO-coördinatoren.

Aanmelden of wijziging doorgeven
Wilt u uw kind opgeven voor de TSO of een wijziging doorgeven? Dan kunt u hiervoor een formulier invullen en inleveren bij de TSO-coördinatoren. In de blauwe map op de balie in de centrale hal liggen aanmeldings- en wijzigingspapieren. Deze vindt u ook op de website van de school.

Het rooster komt 1 keer per maand uit en wordt doorgestuurd via de mail door de directie en op de website van de school geplaatst. Het rooster ligt ook in de blauwe map op de balie. U kan deze altijd inzien.

Heeft u vragen?
U kunt bij vragen altijd bellen met de coördinatoren: – Jennifer Smit (06 12701296), contactpersoon t.a.v. het rooster – Niels en Eliane van der Heide (06 14988048), contactpersonen financiën, VOG, cursussen, speelgoed en communicatie

Meer weten over de TSO?
Meer informatie vindt u in het TSO Beleidsplan.