Schoolondersteuningsprofiel

In  ons SchoolOndersteuningsProfiel leest u welke ondersteuning wij op school kunnen bieden.
Heeft u vragen over de ondersteuning op school, dan kunt u terecht bij onze Interne Begeleider, Bert Woltjer (b.woltjer@gbsdewierde.nl).