Identiteitsdocument

Wat maakt gbs De Wierde tot een ‘bijzondere’ school? Gesprekken hierover met team, ouders en andere schoolbesturen in het gereformeerd primair onderwijs zijn in 2013 samengevat in een identiteitsdocument voor onze school:

Identiteitsdocument gbs De Wierde jan 2014