Feestelijke opening vernieuwde plein tijdens buitenlesdag

Op dinsdag 10 april, tijdens de Nationale Buitenlesdag, is het vernieuwde plein van gbs De Wierde feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Marc Verschuren van de gemeente Winsum verrichtte de openingshandeling. Hij onthulde samen met twee leerlingen van groep 8 een gedicht van kinderboekenschrijfster Johanna Kruit. Dit gebeurde bij het nieuwe buitenlokaal van de school. Hier kunnen de kinderen les krijgen met uitzicht op de wierde waarnaar de school is vernoemd. “Feestelijke opening vernieuwde plein tijdens buitenlesdag” verder lezen

Groep 2 met Sint naar Winkheem

Dinsdag 5 december zijn de kinderen van groep 2 met Sint op bezoek geweest in woonzorgcentrum Winkheem. Dat was niet de eerste keer, want twee weken eerder hadden ze er samen met kinderen van groep 1 hun schoen gezet en mooie tekeningen voor Sinterklaas gekleurd. In aanloop naar het Sinterklaasfeest bezochten ook de kinderen van de andere groepen de ouderen in Winkheem. Groep 7 en 8 hebben samen met ouderen pepernoten gebakken, groep 5 en 6 interviewden ouderen over hoe zij vroeger Sinterklaas vierden en de kinderen van groep 3 en 4 zorgden er voor mooie versieringen.

Winkheem en De Wierde willen graag jongeren en ouderen regelmatig met elkaar in contact brengen. Kinderen en ouderen kunnen veel van elkaar leren en van elkaar genieten!

Inloop voor ouders en buren op 28 juni

Als school willen we graag meer speelmogelijkheden voor onze leerlingen creëren rond de school. Omdat ook kinderen uit de buurt hier gebruik van kunnen maken, nodigen we ook de buurt uit om uw reactie te geven op de plannen die hiervoor in de maak zijn. U bent van harte welkom tijdens een inloop voor ouders en buurt op dinsdag 28 juni, van 19.00 uur tot 20.00 uur in ons schoolgebouw aan de Aemckenheerd 2. De verkeersouders van de school zijn aanwezig om met ouders en omwonenden in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.

Tijdens de inloop lichten kinderen van de Kinderraad de ideeën toe. Ouders en bewoners kunnen hun reactie geven op het plan, zodat deze evt. nog kan worden aangepast. In verband met aan te vragen subsidies zal de uitvoering van het plan sowieso nog wel enkele maanden duren.

Het plan van de school past goed in de wijkvisie die onlangs aan de gemeenteraad is aangeboden. Daarin staat onder meer de wens om te komen tot meer speelmogelijkheden en groen in de wijk. Tijdens de inloop zijn leden van de werkgroep aanwezig die u meer over het wijkplan kunnen vertellen.

We hopen u te ontmoeten op 28 juni!

ALV en Jaarverslag 2015

Op dinsdag 28 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van onze schoolvereniging: de Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. Het bestuur heeft ter verantwoording over het afgelopen jaar een jaarverslag opgesteld. Deze is Jaarverslag 2015 te downloaden.

 

De Wierde gaat definitief niet mee naar de Brede School

Onze school gaat definitief niet mee naar de Brede School in Winsum. Tot dat besluit is het bestuur gekomen na de laatste vergadering van de stuurgroep Brede School (= drie schoolbesturen + wethouder).

Bestuur en directie van De Wierde hebben alle ouders geïnformeerd over dit besluit, het doorlopen proces, de afwegingen die een rol hebben gespeeld en het vervolg door middel van deze brief: Brief ouders Brede School 15032016 DEF

Vierjaarlijks inspectiebezoek gbs De Wierde

Alle basisscholen in Nederland krijgen (tenminste) eens in de vier jaar een uitgebreid inspectiebezoek waarin wordt beoordeeld hoe het zit met de kwaliteit van het onderwijs op de school. Op 31 augustus 2015 heeft onze school bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Dat gebeurde deze keer volgens een nieuwe opzet. De inspecteur beoordeelde onze school met een voldoende.

De inspecteur is een lange dag op school geweest om zich een beeld te vormen van de onderwijskwaliteit. Ze heeft gesprekken gevoerd met een aantal ouders, een aantal leerlingen, de aanwezige teamleden, directie en de Interne Begeleider. Daarnaast heeft de inspecteur een aantal klassenbezoekjes gebracht en inzage gekregen in dierse beleidsstukken en in het leerlingvolgsysteem. Ze heeft daarbij gekeken naar verschillende terreinen: onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat & veiligheid en kwaliteitszorg & ambities.

De inspecteur kwam tot de eindconclusie dat onze school op alle terreinen voldoende scoort. In een persoonlijke terugkoppeling naar het team en het bestuur heeft ze dit onderbouwd. Team en bestuur zijn uiteindelijk tevreden met dit oordeel. We konden de argumentatie van de inspecteur goed volgen. De feedback biedt concrete aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. En dat gaan we zeker doen! Al met al hebben we het onderzoek dan ook als zeer waardevol ervaren.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Download hieronder het volledige rapport van de inspectie mét de reactie van het bestuur hierop.

Rapport bezoek Onderwijsinspectie gbs De Wierde augustus 2015